Home | Projectes de Diversitat, Equitat i Inclusió (DE&I)
a

Diversitat, Equitat i Inclusió

Empreses diverses

Afavoreixen el desenvolupament del talent a través del respecte, el diàleg i la inclusió, tenint presents les diferents necessitats de les persones treballadores.

Treballen per a enfortir el compromís, a través de la credibilitat, la transparència i l’erradicació de prejudicis, promovent una cultura innovadora.

Són més àgils i flexibles perquè detecten més ràpidament els reptes i les oportunitats, incidint en una millora dels resultats empresarials.

Compten amb un gran actiu per a l’aprenentatge, incorporant diferents punts de vista. Afavoreixen la col·laboració eficaç i l’orientació a reptes, característica de les cultures innovadores.

Transmeten millor el coneixement entre generacions, conservant l’essència de l’organització, orientant-la cap al futur.

Incorporen la sostenibilitat en la seva estratègia, perquè tenen clar que és possible generar impacte social i ambiental, alhora que creix i es desenvolupa el negoci.

Saben que la societat és diversa i exigeix a les marques una major empatia cap a les seves necessitats. Les companyies que aposten per la diversitat, compten amb majors habilitats per a connectar millor amb els seus clients, oferint noves solucions en el mercat.

Projectes de diversitat i inclusió

La cultura de la diversitat és
la millor palanca
per a la innovació
en l’empresa

  • Existeix una relació directa entre el desplegament de diferents dimensions de la diversitat en l’empresa i la detecció d’oportunitats. Les companyies que aposten en els seus models de gestió per un enfocament divers són fins a un 20% més innovadores que la mitjana, incidint en una millora dels resultats econòmics de fins a un 9%.
  • Les empreses que promouen la diversitat generen cultures basades en el lideratge transformador, oferint productes i serveis d’alt valor, una millor connexió amb els seus clients i una major eficiència de processos, perquè són empreses que s’orienten a la gestió de reptes.

El Diversity Plan,
la nostra estratègia.

  • Anàlisi de l’empresa en relació amb la gestió de la diversitat. Reptes i oportunitats.
  • Inclusió de la diversitat en els processos de selecció i en els plans de desenvolupament.
  • Definició d’una estratègia de Diversitat, Equitat i Inclusió (DE&I) per a implicar a totes les àrees de l’empresa, establint objectius concrets i mesurables.
  • Desenvolupament d’actuacions i establiment d’aliances per a la diversitat i la inclusió.
  • Formació i materials de comunicació per a la sensibilització.
  • Desenvolupament d’actuacions per a la innovació col·laborativa en els equips.