Home | Interim Management
a

Interim Management

Interim Mangement

El
mangement
a mida

A Talent Senior som experts en perfils directius i per això entenem molt bé la funció d’un Interim Manager i les característiques que permeten que el model funcioni i aporti valor.

Situacions i projectes únics d’alt impacte que no poden ser assumits per l’estructura habitual i que requereixen molta expertesa i actuacions de màxima eficàcia.

 • Processos de transformació digital
 • Estudis de viabilitat econòmica
 • Canvis culturals en la gestió
  de persones
 • Estratègies de Màrqueting
 • Situacions de transició directiva

Les persones amb més experiència i consolidada trajectòria aporten un valor únic en processos complexos d’intervenció temporal.

EN QUINS CASOS EL RECOMANEM?

 • Projectes específics i delimitats en el temps
  que requereixin molta experiència i solvència directiva
 • Substitucions de directius que per alguna
  raó han absentar del seu lloc per un període de temps determinat
 • Situacions de transició entre una sortida
  i la incorporació d’un nou manager
 • Quan l’organització necessita decidir el
  perfil directiu més idoni després d’una
  desvinculació

EN QUÈ CONSISTEIX?

 • És un Servei de Direcció (en tots els àmbits
  de la gestió) que s’estableix per un període
  temporal
 • La relació és mercantil i totes les condicions
  estan pre-definides
 • S’estableixen objectius i indicadors de resultat
  a l’inici de el projecte
 • La dedicació pot ser total o parcial

COM ÉS UN INTERIM MANAGER?

 • Un Interim Manager ha de ser molt expert en el seu àmbit de coneixement
 • Necessita entendre ràpidament la seva missió i els objectius perquè el seu rendiment ha de ser immediat
 • És un professional que ja ha fet el mateix moltes vegades i en entorns diversos, s’adapta i entén les claus de l’empresa
 • Treballa com Interim perquè prefereix gestionar els seus projectes i és la modalitat laboral que ha triat
 • A Talent Senior tots els nostres professionals tenen més de 50 anys i llargues carreres directives
 • Som un referent per a aquests perfils i disposem d’una àmplia base de dades
 • Oferim aquest servei de manera habitual i molts dels nostres directius només treballen en aquesta modalitat
 • Els professionals que treballen per projectes saben per què ho fan i saben que a Talent Senior trobaran més opcions quan acabin