Home | Directives sènior en els Consells d’Administració
a

Directives sènior en els Consells d’Administració

Direcció/Talent/Sostenibilitat
Mujeres-consejos-administracion-Talent-Senior

La visió en femení de Talent Senior

Seleccionem conselleres sènior en funció del tipus d’empresa i la composició del consell.

Assessorem sobre com fer el Consell més operatiu i eficaç analitzant els perfils existents

Dissenyem estratègies que redunden en un millor funcionament del Consell, potenciant la intel·ligència col·lectiva de l’equip.

Avaluem perfils de directives de la pròpia empresa per a detectar potencials conselleres.

Directives Sènior en els Consells d’Administració

Les empreses s’enfronten de manera constant a nous desafiaments i reptes diversos que impliquen innovació i transformació de models.

Els Consells d’Administració no poden quedar al marge d’aquestes necessitats, sent necessari també el seu enfocament cap a la productivitat i l’eficiència en la presa de decisions.

Un Consell reeixit és receptiu a la innovació i al canvi i reconeix el valor de les diverses perspectives i mirades. La composició idònia dels Consells d’Administració ha d’incloure varietat d’experiència, coneixements i punts de vista que permetin oferir suport estratègic a l’alta direcció, assegurant la sostenibilitat i la gestió del risc.

El futur és divers

Les dones directives sènior aporten als Consells les competències i les habilitats que complementen a les ja existents i les enriqueixen, generant resultats més eficaços i alineats amb els reptes de sostenibilitat i bon govern.

Existeixen molts arguments per a valorar la importància que té fomentar la participació de les dones en llocs de direcció, més enllà de complir amb les recomanacions del codi del bon govern CNMV d’augmentar al 40% la presència femenina en els consells.

La diversitat de talents amb la incorporació de les dones contribueix a:

  • Millors decisions
  • Atracció i desenvolupament del talent
  • Impacte en el desenvolupament sostenible

La diversitat de gènere en el món laboral genera beneficis econòmics tangibles, les dones són fonamentals en la presa de decisions de consum i existeix una correlació positiva entre la presència de dones en llocs de lideratge i l’acompliment financer i organitzatiu.

Mujer-consejo-administracion-Talent-Senior

Apostes per una Direcció Diversa en la teva empresa?