Home | Management Extern
a

Management Extern

Management Extern

El
management
sènior

Totes les empreses, amb independència de la seva grandària, necessiten Direcció en les seves diferents àrees, que basada en la pràctica i l’experiència garanteixi la millor gestió.

Tant si l’objectiu és mantenir l’activitat, com si es planteja creixement i expansió, és clau comptar amb perfils directius que liderin, facilitin i impulsin la definició de l’estratègia, i així garantir els resultats esperats.

Direcció d’àrea amb dedicació parcial en funció de les necessitats. Les empreses petites i mitjanes que tenen dificultats per a assumir internament totes les funcions directives, poden dimensionar la seva necessitat i externalitzar la gestió amb la màxima competència directiva.

El Management extern de Talent Senior

 

 • Els Serveis són totalment a mida i ajustats a les necessitats de cada empresa en l’àrea o àrees de gestió on desenvolupar el projecte. El projecte es defineix amb detall entre l’empresa i Talent Senior.
 • El projecte el desenvolupa un Directiu/a sènior, amb el suport de Talent Senior. El servei es concreta en dues modalitats:
  • Un sol projecte, amb una data d’inici i final i amb uns objectius concrets i definits.
  • Una Direcció integrada a l’organització de l’empresa, definint els seus serveis amb presència en l’empresa, i concretats per dies a la setmana o al mes. És un servei amb visió mig-llarg termini.
 • Talent Senior presenta al Directiu/a que considera que és el professional que millor s’adapta tant al projecte definit, com a l’estil de l’empresa que contracta el servei. Només es realitzarà el projecte quan el professional proposat per Talent Senior, sigui acceptat per l’empresa client.
 • Serveis de professionals sènior, que aporten àmplia experiència i coneixements amb el suport de l’equip multifuncional de Talent Senior, per a donar resposta global en àrees de gestió.

 • Equip directiu de la seva empresa reforçat per professionals sènior, ajustant la dedicació al temps necessari.

 • Costos ajustats a les necessitats, facturant només per la dedicació definida.

 • Experts en Direcció sènior, que per la seva experiència i coneixement contribueixen de manera ràpida i directa en el desenvolupament del seu negoci.

 • Flexibilitat i adaptabilitat, segons les necessitats que puguin sorgir.

Com és un manager extern?

 • Som una consultoria, amb un equip format per professionals sènior a partir de 50 anys, que aporten a les empreses àmplia experiència, coneixement i pràctica en cadascuna de les seves àrees de gestió de la qual són especialistes.
 • Aportem una trajectòria professional contrastada, amb experiència tant en empresa familiar, PIMES i Multinacionals, havent actuat en àmbit internacional.

En quines Àrees Directives de Gestió podem ajudar des de Talent Senior:

 • Direcció de Persones
 • Direcció Financera i Controlling
 • Direcció de Gestió de la Qualitat
 • Direcció d’Operacions
Management Extern