Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Talent Senior i, en conseqüència, assumeix el compromís de garantir la privacitat de les dades personals dels nostres clients en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per quines finalitats demanem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps els conservem.
 • A què destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets.
 
Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

Responsable del tractament: TalentSenior Business S.L.
NIF: B02792497
Adreça: C/ Palau, 8. 08031 Mataró
Contacte: 

 

Qui són els col·lectius d’interessats?

 Les dades de caràcter personal tractades són aquelles de:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.
 • Persones que volen enviar les seves candidatures a processos de selecció de personal.
 
Amb quina finalitats i legitimació utilitzem les dades personals?

Talent Senior tracta les dades personals per respondre a les demandes d’informació o respondre a les seves sol·licituds.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats legítimes que s’indiquen a continuació:

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

Talent Senior utilitzarà les dades de contacte proporcionades per respondre a les seves sol·licituds i consultes respecte els nostres serveis, ja siguin realitzades mitjançant el formulari disponible a la web o dirigides a les adreces de correu electrònic de contacte que hi ha publicades.

Legitimació:

 • Interès legítim de Talent Senior per a aquest tractament de dades tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a rebre una resposta a les seves peticions.
 • Enviament de candidatures a processos de selecció oberts
 • Gestió de candidatures a processos de selecció de personal

Es tractaran les dades personals de les persones que volen presentar la seva candidatura als processos de selecció oberts per Talent Senior amb la finalitat de validar les candidatures a les posicions a les que apliquen.

Legitimació:

 • Interès legítim de Talent Senior per gestionar les candidatures als processos de selecció oberts i tenint en compte les expectatives raonables dels interessats a participar en aquests processos.
 • Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures pre-contractuals.
 • Consentiment expressat pels interessats al proporcionar les seves dades mitjançant el formulari específic per a aquesta finalitat o enviades a l’adreça de correu indicada.

Pot obtenir més informació sobre les condicions de confidencialitat i de protecció de dades personals que apliquen al tractament de candidatures a Condicions de confidencialitat.

A més de l’anterior, Talent Senior podrà dur a terme altres tractaments de les dades personals segons es detalla. En aquest cas l’interessat rebrà la informació necessària en relació a aquests tractaments i Talent Senior sol·licitarà el seu consentiment si així resulta necessari.

 

Durant quant de temps conservarà Talent Senior les dades?

En general, les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, implica que Talent Senior conservarà les dades personals dels interessats pel temps que duri la vinculació amb nosaltres i, si s’escau,  durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, o per complir amb les obligacions legals que determini la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, Talent Senior es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, destruir-les, bloquejar-les o anonimitzar-les en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui es comunicaran les dades?

Les dades personals no es cediran a tercers, llevat que sigui necessari per donar resposta a la sol·licitud, estiguem obligats per una llei o l’interessat ens hagi donat el seu consentiment.

En el cas de les dades dels candidats que ens envien les seves candidatures a processos de selecció, les seves dades  poden ser comunicades a les empreses o entitats interessades en el seu perfil professional,  tal i com es detalla a les condicions de confidencialitat i de protecció de dades personals que apliquen al tractament de candidatures a Condicions de confidencialitat.

També pot ser que comuniquem les dades a empreses que ens presten serveis relacionats amb l’activitat ordinària i administrativa de l’empresa en qualitat d’encarregats de tractament, emplaçades en territori nacional o dins de l’espai econòmic europeu com ara, entre d’altres, proveïdors de serveis de correu electrònic, allotjament de serveis web, allotjament de servidors, serveis d’aplicacions de gestió en modalitat SaaS, arxiu de fitxers en el núvol i altres. No s’efectuen transferències internacionals de dades.

 

Quins són els drets dels interessats quan ens faciliten les teves dades?

En qualsevol moment l’interessat pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals tractades per Talent Senior, així com els d’oposició i limitació del seu tractament.

Aquests drets podran ser exercits gratuïtament per l’interessat, i si escau per qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada a Talent Senior:

 • Per correu electrònic:
 • Per correu postal: Avda Josep Tarradellas 126, 16-2, 08029 Barcelona

En el cas de representació, s’haurà de provar mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la seva representació.

A més dels anteriors drets, l’interessat tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que aquesta retirada de consentiment afecti la licitud del tractament anterior a la retirada d’aquest. Talent Senior podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

Talent Senior recorda a l’interessat que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (Agencia Española de Protección de Datos).

 

 Actualització de les seves dades

És important que per tal de que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hagi hagut alguna modificació en elles. En cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes i les implicacions que pugui tenir en el seu tractament.

 

 Seguretat en el tractament i custòdia de dades

 Talent Senior declara que ha aplicat les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir i poder demostrar que el tractament és conforme amb la legislació vigent i que es garanteix la protecció dels drets dels interessats.

Per a això ha implantat un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i aplicar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Ús de cookies (galetes)

 Aquest lloc web, igual que la majoria dels llocs web a Internet, fa servir cookies per millorar l’experiència de l’usuari. A la nostra Política de cookies trobareu informació sobre què són les cookies, quin tipus de cookies utilitza aquest portal, com pot desactivar les cookies en el seu navegador i com desactivar específicament la instal·lació de cookies de tercers.

Preguem llegeixi atentament la nostra Política de cookies abans de continuar navegant al nostre lloc web.

 

 Modificació de la Política de Privacitat

Talent Senior pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’interessat pugui confirmar el seu consentiment.