Home | Processos de transició professional
a

Processos de transició professional

Processos de transició professional
Visió | Estratègia | Suport
Les desvinculacions de professionals sènior tenen característiques especials, i l’abordatge de la carrera ja no respon a aprendre habilitats, sinó a entendre el posicionament de marca personal i la relació laboral de la nova etapa.
Per Empreses

Un equip
específic de professionals per a cada escenari

Per Particulars

Dissenyats per obtenir resultats

Els professionals sènior, davant una situació de desvinculació, necessiten treballar aspectes molt concrets, descartant aquells que manquen de valor i focalitzant tots els recursos en aquells que realment ajuden a aconseguir el seu objectiu.

A Talent Senior coneixem bé el procés personal d’un sènior que ha d’afrontar una sortida al mercat laboral, i és per això que la nostra resposta és totalment personalitzada.

Construïm un pla estratègic exclusiu, i en aquest marc avancem en el compliment d’objectius.
Cada procés d’aquest servei és únic i exclusiu per a cada professional.

Designem un responsable de projecte que treballa des del primer dia amb el professional i fa seguiment fins al final.

Dissenyem una ruta específica en funció dels objectius definits i anem gestionant resultats i reorientant el procés si és necessari.

En tots els casos utilitzem eines potents de determinació d’habilitats i perfil competencial, i incloem material de neuromanagement per a entendre el funcionament global de la persona i el seu perfil professional. La interpretació de resultats sempre la realitzen professionals certificats.

Oferim al professional la possibilitat de treballar en organitzacions no lucratives, col·laborant en projectes relacionats amb el seu àmbit d’experiència, amb la finalitat de mantenir l’activitat i sense perdre hàbits.

Aquest servei està pensat com un projecte intensiu en el temps per a obtenir resultats ràpids i estimular al professional. És individual, focalitzat i adaptable a cada perfil i situació.

Per empreses

Els processos de transició professional a Talent Sènior compten amb un ampli suport d’expertes i experts en els diferents aspectes en què el client necessita suport i assessorament.

Un coach expert dirigeix tot el procés i és sempre la persona que organitza tot el suport i decideix amb el client en quin moment cal afrontar un tema de manera especial.

Comptem amb professionals, tots sèniors i amb trajectòries curriculars de primer nivell.

Per a particulars

Els processos de transició professional a Talent Sènior s’adapten a les necessitats i objectius de cada persona, per això oferim dos packs per a adaptar-nos al màxim.

Pack bàsic

5 sessions de treball presencial-virtual i 2 sessions de networking amb altres professionals.

Pack complet

8 sessions de treball presencial-virtual, 2 sessions de networking i 2 sessions de seguiment.

EL PROCÉS TALENT SENIOR

 1. Assignem un responsable de projecte
 2. Treballem el perfil professional amb tests específics sobre competències i habilitats personals
 3. Estudiem el perfil amb eines de neuro-management
 4. Tracem un pla estratègic enfocat a resultats
 5. Valorem objectius i terminis
 6. Organitzem el projecte amb professionals experts que transmeten coneixe­ment i experiència en els següents àmbits:
  • Networking i com convertir-ho en aliat
  • Aspectes financers i presa de decisions econòmiques
  • Marc legal de la situació personal
  • Construcció del relat (l’storytelling personal)
  • Moure’s entre portals i Linkedin
  • Entrenament físic i estat de salut
  • Contacte amb altres professionals sènior amb històries de valor
  • Gestió d’agenda personal
  • Eines de negociació personal
  • Aportació de valor professional a una entitat social mentre dura el procés